NEN 1010 KEURING

NEN 1010 Keuring

Een elektrische laagspanningsinstallatie is bij oplevering verplicht onderhevig aan een eenmalige NEN 1010 keuring. U als eigenaar van de elektrische installatie dient daar zorg voor te dragen. Uit het Bouwbesluit komt naar voren dat zowel de aanleg als het ontwerp van de installatie moet voldoen aan deze norm. Heeft u een nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie laten aanleggen of een bestaand exemplaar drastisch laten verbouwen?

Wat is NEN 1010 Keuring


Officieel heet de norm NEN 1010 ‘Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties’ en hij geldt als een garantie voor de veiligheid van elektrische installaties. NEN 1010 is geen wet, maar een verzameling richtlijnen en afspraken die zijn gemaakt voor de markt, voortkomend uit het Bouwbesluit. De norm NEN 1010 schrijft op een nauwkeurige wijze voor op welke manieren we een nieuwe elektrische installatie moeten keuren. Er twee zijn gedeeltes waarin we de apparatuur van de installatie toetsen. We voeren een visuele keuring uit en gaan vervolgens over op metingen.

Visuele NEN 1010 Inspectie


Het visuele gedeelte van de NEN 1010 keuring is op zijn beurt opgedeeld in verschillende onderdelen:

Norm Check


Dit onderdeel voeren we normaal gesproken uit wanneer er geen spanning op de apparatuur staat. We controleren of alles volgens de productnormen is aangesloten en dat de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd tijdens de installatie.

Veiligheidscheck


Ook checken onze specialisten uw laagspanningsinstallatie op brand- en schokgevaar en controleren ze of het risico op vocht en hitte aanvaardbaar is. We kijken of de juiste materialen op de correcte manier zijn gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leidingen, scheiders, schakelaars, beveiligingsapparatuur en besturingssystemen. We bekijken alles met het oog op veiligheid.

Informatiecheck


Zijn de juiste markeringen gebruikt voor de leidingen? Is er genoeg ruimte om een goede inspectie en afdoende onderhoud uit te voeren? Kloppen de aansluitingen? We kijken of er voldoende informatie aanwezig is zodat iedereen op een veilige manier kan omgaan met de elektrische installatie. We kijken hierbij onder andere naar tekeningen, schema’s en waarschuwingsbordjes.

Meten is weten NEN 1010 Inspectie


Het tweede onderdeel van de NEN 1010 inspectie bestaat uit series van metingen die onze collega’s uitvoeren op uw elektrische installatie. Hierbij onderzoeken we onder andere beschermings- en aardleidingen, de isolatieweerstand, de doorslagvastheid en vereffeningsleidingen. Ook checken we of stroomketens op een veilige manier zijn gescheiden en of de voeding automatisch uitschakelt.

NEN 1010 Rapport


De uitkomsten van zowel de metingen als de visuele check verwerken we in een rapport. Dit doen we aan de hand van punten die op voorhand zijn opgesteld door de norm NEN 1010. Het rapport is zeer uitgebreid. We raden u dan ook aan om dit goed te bewaren, zeker met het oog op uw verzekering. In het geval van brand of andere calamiteiten kunt u dan terugvallen op het rapport en hiermee aantonen dat uw elektrische laagspanningsinstallatie deugdelijk was.

Ga voor een veilige werkplek


Ondanks dat een NEN 1010 keuring niet wettelijk verplicht bent, stelt de Arbowet het u als werkgever wel verplicht dat uw personeel onder veilige omstandigheden werkt en op een veilige manier gebruik maakt van elektriciteit. De periodieke keuring valt onder een NEN 3140 inspectie, maar wanneer u een nieuwe elektrische installatie laat opleveren of als u een bestaande installatie drastisch heeft verbouwd, is het zaak om een NEN 1010 keuring te laten doen.

Overbelasting van de elektrische installatie, vocht en vuil, slechte contacten en kabels en defecte wandcontactdozen en aardlekschakelaars: voorkom dat relatief kleine problemen uiteindelijk kunnen zorgen voor grote risico’s met ernstige gevolgen. Wees ongelukken met brand, elektrocutie, schade en letsel voor met een uitgebreide inspectie. Zo valt uw bedrijf niet stil. Neem contact op met onze experts om een NEN 1010 keuring in te plannen.

Nieuwsgierig naar onze prijzen? Download onze prijslijst

 
NEN 1010 Inspectie

Ja ik heb interesse in NEN 1010 Inspectie


Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op